CDP soutěž

O SOUTĚŽI

Zima vystrkuje drápky a ukazuje svoji pravou tvář. Zatněte ji tipec

a jako bonus vyhrajte zájezd k moři!


Soutěž o zájezd za sluncem čeká na všechny, kteří nezaváhají a zatápějí.

Stačí objednat minimálně 2 tuny paliva a automatická registrace do finálního slosování je na světě.


Dejte vale zimě a naservírujte si klid a nohy v teple.

CDP soutěž

CHCI SOUTĚŽIT

Registrace jako mávnutím proutku.

Složitým registracím odzvonilo. U nás stačí, když do 14.12. nakoupíte minimálně 2 tuny pelet, briket či baleného uhlí
a my vás automaticky přihlásíme do soutěže.

Slosování proběhne 15. 12. a sledovat ho můžete v přímém přenosu na našem fb. Do soutěže automaticky zařazujeme i ty,
kteří splnili podmínky vedlejších soutěží této sezóny.
CHCI VYHRÁT ZÁJEZD K MOŘI

PRAVIDLA SOUTĚŽE
 1. Organizátor soutěže
 • Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost CDP IVORY s.r.o. se sídlem, Kostelecká 908, Čakovice, 196 00 Praha 9, IČ: 24277185, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200259
 1. Termín hlavní soutěže
 • Soutěž o hlavní cenu v podobě dárkového poukazu na dovolenou v hodnotě 25 000 Kč bude probíhat od 1.9.2017 do 14.12.2017.
 1. Termíny vedlejších soutěží
 • Termín zářijové vedlejší soutěže o lístky na Laver Cup bude od 1.9. do 19.9.2017.
 • Termín říjnové vedlejší soutěže o let balónem bude od 1.10. do 29.10.
 • Termín listopadové vedlejší soutěže o iPad 32GB Wifi bude od 1.11. do 29.11.
 • Vedlejší soutěže budou probíhat souběžně s hlavní soutěží na měsíční bázi, kdy bude vždy na počátku měsíce oznámena příslušná výše uvedená cena a slosování proběhne 20.9.2017, 30.10.2017 a 30.11.2017.
 1. Účastníci soutěže
 • Zúčastnit se soutěže mohou pouze řádně zaregistrovaní zákazníci e-shopu www.cdp.cz. Účastí v soutěži zákazník vyjadřuje souhlas s podmínkami soutěže a se zasíláním obchodních sdělení formou SMS a emailů společností CDP IVORY s.r.o. a se zveřejněním svého jména, obce trvalého bydliště a pořízení fotografie z předání případné výhry a jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti CDP IVORY s.r.o. a facebookovém profilu CDP IVORY s.r.o.
 1. Princip a podmínky hlavní i vedlejší soutěže
 • Účastníkem hlavní soutěže se stane plně svéprávná fyzická osoba či jakákoli právnická osoba, která bude v termínu hlavní soutěže podle bodu 2. nebo se v rámci tohoto termínu stane registrovaným zákazníkem na e-shopu www.cdp.cz, a která současně v termínu hlavní soutěže zakoupí od pořadatele soutěže minimálně 2 tuny paliva (pelety, brikety nebo balené uhlí).
 • Účastníkem vedlejší soutěže se stane plně svéprávná fyzická osoba či jakákoli právnická osoba, která bude v příslušném termínu vedlejší soutěže podle bodu 3. nebo se v rámci tohoto termínu stane registrovaným zákazníkem na e-shopu www.cdp.cz, a která v takovém termínu vedlejší soutěže zakoupí od pořadatele soutěže minimálně 2 tuny paliva (pelety, brikety nebo balené uhlí).
 • Z účastníků každé soutěže bude určen její výherce vždy losem. Výherci vedlejších soutěží mají možnost získat i cenu hlavní.
 1. Výhra v hlavní soutěži
 • Výhrou v hlavní soutěži je dárkový poukaz od společnosti Čedok v hodnotě 25 000 Kč. Účastník soutěže bere na vědomí, že další podmínky uplatnění poukazu na zájezd mohou být stanoveny jeho poskytovatelem, společností Čedok.
 1. Výhra ve vedlejší soutěži
 • Výhra v zářijové vedlejší soutěži jsou 3 lístky na denní bloky tenisového turnaje Laver Cup pro dvě osoby pořádaného v termínu 22. - 24.9. 2017 v Praze. Budeme losovat celkem tři vítěze, z nichž každý obdrží jednu vstupenku pro dvě osoby na denní blok zápasů Laver Cupu.
 • Výhra v říjnové soutěži je dárkový poukaz na let balónem. Budeme losovat tři vítěze.
 • Výhra v listopadové soutěži je iPad 32GB Wifi. Budeme losovat jednoho vítěze.
 1. Vyhlášení soutěže
 • Termín slosování hlavní soutěže bude 15.12.2017. Výherce bude telefonicky kontaktován v den slosování.
 1. Vyhlášení vedlejších soutěží
 • Termín slosování zářijové vedlejší soutěže o lístky na Laver Cup bude 20.9.2017.
 • Termín slosování říjnové vedlejší soutěže o let balónem bude 30.10.2017.
 • Termín slosování listopadové vedlejší soutěže o iPad 32 GB Wifi bude 30.11.2017.
 • Výherci budou telefonicky kontaktováni v příslušný den slosování.
 1. Osobní údaje
 • Účastí v soutěži souhlasí účastník soutěže se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti CDP IVORY s.r.o., jakožto správce (dále jen „společnost“), a s jejich následným případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. pro nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že mu náleží práva dle ustanovení § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, jejich likvidaci a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas účastník soutěže uděluje bezplatně.
 1. Další ustanovení
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Účastník soutěže, který nesplní všechny její podmínky nebo který se dopustil v rámci takové soutěže nepoctivého jednání, jednání v rozporu s dobrými mravy či obcházející pravidla soutěže, je vyloučen z možnosti získání výhry. Z možnosti výhry je vyloučen také účastník soutěže, který je vůči pořadateli soutěže v prodlení s plněním jakéhokoli splatného dluhu v den slosování. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Na žádost výherce může být příslušná výhra předána osobně, jinak pořadatel výhry zašle na své náklady na místo dodání vyplněné v rámci registrace do e-shopu pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher. Výhry, které budou pořadateli soutěže vráceny jako nedoručené, propadají v jeho prospěch. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

O CDP

CDP IVORY je největším certifikovaným distributorem dřevěných pelet, briket a baleného

uhlí v České republice. Zákazníkům, mezi něž patří majitelé rodinných domů, firmy i státní správa,

nabízíme nejširší sortiment certifikovaných dřevních paliv obohacený i o vlastní značku IVORY PELLETS.

Objednávky přijímáme prostřednictvím přehledného e-shopu www.cdp.cz, který je pohodlně

dostupný z počítače, tabletu i mobilu a poskytuje všechny potřebné informace.

Největší důraz klademe na bezpracnost příjmu paliva zákazníky. Dříve byli odkázáni

na vlastní přívěsné vozíky nebo kufry aut, dnes jim pelety, brikety, či balené uhlí dopravíme rovnou

do sklepa, technické místnosti nebo skladu pomocí našeho specializovaného systému logistiky.

Můžeme se pyšnit nejmodernějším a nejrozsáhlejším vozovým parkem čítajícím několik variabilních

automobilových souprav včetně přídavné mechaniky. Tisíce spokojených zákazníků již téměř deset let

oceňují náš profesionální přístup,vysoký standard a komfort dodávky paliv až ke kotli.